Friday, 2 Nov 7:30 pm
Houston County
6 - 41
FINAL
Northside