Friday, 5 Oct 7:30 pm
Houston Co
14 - 56
FINAL
Valdosta