Friday, 5 Oct 7:30 pm
Houston County
14 - 56
FINAL
Valdosta